FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU V PÍSKU

Ředitel Městské knihovny Písek Roman Dub si převzal v úterý 15. června 2021 od vedoucí personálního oddělení, paní Andrey Čížkové, symbolický šek na finanční částku 30 000 Kč. Finanční příspěvek půjde i tentokrát na podporu vzdělávacích aktivit knihovny a na činnost polytechnické učebny. V té celoročně probíhají akce a kurzy, které podporují technické vzdělávání dětí, […]